Różnice pozwalają na wzajemną wymianę doświadczeń, dzięki czemu możemy być jeszcze bardziej efektywni.

– Witold Smoniewski