|||

Oczekiwania Sponsora vs. realna praca na szkoleniach cz.2.

Braki trenerów w znajomości omawianych zagadnień oczywiście zawsze da się wypełnić. Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia czy Sponsor lub Kierownik projektu szkoleń z ramienia Sponsora, mają na to czas.
Jednym z dużych ryzyk jest to czy w ogóle proces przygotowania trenerów nie zakończy się porażką.
Trenerzy zewnętrzni mają ograniczone zasoby czasowe na badanie potrzeb (swojego) klienta, czyli kogoś kto zamawia u nich szkolenia. Z reguły firmy zakładają, że po 2-3 spotkaniach organizacyjnych oraz maksymalnie dwóch spotkaniach roboczych będą mogli przedstawić ofertę programową. Ostatni etap rozmów nad poprawkami w zawartości programowej powinien skutkować uzgodnieniem terminu pierwszego szkolenia. To kluczowy moment rozmów ze Sponsorem. Jeśli dojdzie do pierwszego szkolenia, wszystko pozostaje w rękach Trenera. To od odbioru jego osoby na szkoleniu pilotażowym zależy dalszy przebieg współpracy.
Dlatego dobór osoby Trenera ma niebagatelne znaczenie dla wdrożenia programu szkoleń w każdej firmie.

Podobne wpisy